• linki społecznościowe
 • Linki - OSOZ, Szpital, Pogotowie

  OSOZ

  logo szpitala

  Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

  Rozliczenie PIT z PITax.pl

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 • Wpłaty on-line
  • Slider 12
  • Slider 13
  • Slider 14
  • Slider 15
 • Sponsorzy
  • Slider 8
  • Slider 16
  • Slider 6
  • Slider 9
 • VideoPasja

  Video Pasja

Działamy prężnie na niwie ochrony zdrowia od 1991 roku

Od 30 lat służymy cieszyńskiej medycynie. W tym czasie zebrano w formie darowizn ponad 9 mln zł. Szpitalne oddziały i Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zostały wyposażone w specjalistyczną aparaturę o wartości blisko 8 mln zł. Dzięki Fundacji została uruchomiona Stacja Dializ zaopatrzona w nowe sztuczne nerki, zakupiono i zmodernizowano pierwszy tomograf komputerowy, wprowadzony został scentralizowany system monitorowania, wybudowano szpitalny parking, przyszpitalna Szkoła Rodzenia „Cieszynka” zachęcała do porodów w miejskiej placówce, organizowano koncerty charytatywne oraz szereg otwartych akcji prozdrowotnych dla mieszkańców regionu i corocznie zabiegano o wpłaty z tytułu 1%. Za swoją aktywność Fundacja otrzymała w 2011 roku tytuł Srebrnego Lidera w kategorii „Działania na rzecz pacjenta”.

 

Okruchy historii

W 2021 roku mija 30 lat kiedy to Maciej Krzanowski, ówczesny dyrektor ZZOZ w Cieszynie, wraz z innymi pasjonatami, którym nieobce były problemy cieszyńskiej służby zdrowia, założyli Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. W maju 1991 roku FZŚC została ustanowiona aktem notarialnym a już 25 czerwca 1991 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie. Fundatorami były nie tylko osoby prywatne: Maciej Krzanowski i Paweł Witala, którzy wyszli z inicjatywą i wyłożyli prywatne pieniądze na założenie Fundacji, ale także instytucje, które reprezentowali ks. Emil Gajdacz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Teresa Bubik w imieniu Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Bernard Andrzejewski z Fabryki Farb i Lakierów POLIFARB Cieszyn, Stanisław Jonkisz w imieniu Fabryki Nakryć Stołowych POLWID, Zbigniew Gąszczyk z ramienia firmy SPEDPOL. Na zebraniu odbyły się również pierwsze wybory. Prezesem Zarządu Fundacji I Kadencji został Bronisław Roik, Prezesem Rady Fundacji Andrzej Georg.

Fundacja zrodziła się z wizji pomocy cieszyńskiej służbie zdrowia, mocno niedofinansowanej i na co dzień walczącej z mniejszymi i większymi problemami. A to z brakiem specjalistycznej aparatury, której wymagał postęp w dziedzinie metod diagnostycznych, operacyjnych i badań laboratoryjnych, a to z brakiem podstawowych materiałów opatrunkowych, bielizny pościelowej i leków. Problemem stawały się także naprawy sprzętu i drobne remonty. Powstały w 1966 roku Społeczny Komitet Opiekuńczy Szpitala Śląskiego nie dawał rady zaspokoić wszystkich potrzeb. Bez wpłat i darowizn trudno byłoby funkcjonować. Fundację utworzono dlatego, że dopuszczalne przez prawo sposoby pozyskiwania przez nią środków były większe niż możliwości istniejącego SKO Szp.Śl. Na konto Fundacji szybko zaczęły napływać pierwsze wpłaty od osób indywidualnych i pracowników zakładów pracy.

W przeciągu 30 lat działalności Fundacji znaczącą pozycję w przychodach stanowiły i stanowią darowizny od osób prywatnych i instytucji, odpis 1% z podatku, dotacje ze źródeł rządowych i samorządowych, zbiórki publiczne, nawiązki sądowe oraz wspieranie od innych organizacji pozarządowych.

„Z myślą o drugim człowieku” - Osiągnięcia Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego

Rok 1992 jawił się jako gorszy od poprzedniego. Środki masowego przekazu informowały o drastycznych ograniczeniach świadczeń medycznych. Pacjentów proszono o partycypowanie w kosztach leczenia, szczególnie drogich leków. W starym budynku księgowości (nr 14 - przyp. red.) umieszczono nowy mammograf. Ten nowoczesny aparat cieszyński szpital otrzymał z Ministerstwa Zdrowia, ale większość prac adaptacyjnych zostało pokrytych ze środków zebranych przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. W ten sposób Fundacja swoje losy nierozerwalnie związała z cieszyńskimi placówkami medycznymi. Na przestrzeni lat oddziały szpitalne sukcesywnie wspierane były zakupami nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. Spektakularnym przedsięwzięciem było otwarcie w 1998 roku Stacji Dializ, tak bardzo potrzebnej pacjentom z naszego regionu, skazanych – do tej pory – na długie i uciążliwe dojazdy do innych miast. Do tej pory, hołubiona Stacja Dializ, nosząca imię Fundacji, regularnie dotowana jest zakupem nowych urządzeń do hemodializ (każda sztuczna nerka to koszt ok. 36 tys.zł), a ostatnio nowoczesnym aparatem usg (55 tys.zł) i 14 specjalistycznymi łóżkami. Wśród zakupów znalazł się nie tylko tomograf (koszt łączny 772 tys.zł), także: zestaw fakoemulsyfikator (119 tys. zł), stół do operacji (ok. 97 tys. zł), usg (365 tys.zł), bronchoskop (56 tys.zł), sztuczne nerki, uzdatniacz wody (78 tys.zł), defibrylator (73 tys.zł), rtg z ramieniem (163 tys.zł), elektromiograf (47 tys.zł), system monitorowania (177 tys.zł), łóżka specjalistyczne (234 tys.zł), napęd ortopedyczny (68 tys.zł), video gastroskop (30 tys.zł), endoskop (54 tys.zł) i wiele, wiele innych. Nie ma szpitalnego oddziału bez fundacyjnego daru. Pełny wykaz zakupów znajduje się na stronie www.fundacja.cieszyn.pl

            Śmiertelne pandemiczne zagrożenie, które nie ominęło Polski, wyzwoliło w mieszkańcach naszego regionu pokłady empatii. Do szpitala i pogotowia płynęła pomoc rzeczowa i finansowa, która przekładała się na zakup maseczek, kombinezonów, puls oksymetrów, aparatu do znieczulenia (ok. 160 tys. zł), videolaryngoskop (prawie 10 tys.zł), usg (55 tys.zł) i urządzenia do dekontaminacji powietrza (12 tys. zł). Wsparto pomocą również Domy Pomocy Społecznej (ponad 35 tys.zł).

Nie tylko zakupami żyje Fundacja. Koncerty charytatywne, sympozjum naukowe ginekologiczne, różne akcje prozdrowotne, także podczas Festiwali Organizacji Pozarządowych oraz Senioraliów, akcja „Bądź dawcą szpiku, podaruj komuś życie”, sfinansowanie filmu historycznego o Szpitalu Śląskim, Szkoła Rodzenia „Cieszynka”, wydanie książki o nowotworze, konkurs plastyczny dla dzieci – to także codzienność tej organizacji.

Perspektywy

Niestety, dochody Fundacji zmniejszają się z roku na rok. Są różne tego powody, m.in. mnogość nowo powstałych innych fundacji i stowarzyszeń, trudno znaleźć sponsorów i tym samym zakupy aparatury medycznej dla Szpitala Śląskiego oraz Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego mogą być dokonywane coraz rzadziej. Fundacja, wspólnie z Dyrekcjami obu placówek medycznych, zastanawia się nad różnymi możliwościami zdobycia środków, a wciąż wiele planów czeka na realizację. I są to pilne zapotrzebowania na konkretny sprzęt. Fundacja zaprasza wszystkich, którzy mogą i chcą pomóc nie tylko w zbieraniu środków, ale także w organizacji wydarzeń mających na celu szeroko rozumianą promocję zdrowia. Stąd apel Janusza Martynka, prezesa ostatnich dwóch kadencji. „Wszelkie działania, które Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego podejmuje od początku swojego istnienia są skierowane na pomoc osobom dotkniętym chorobą. Staramy się bardzo wszystkie zebrane środki zamieniać na konkretną aparaturę medyczną służącą nie tylko mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, ale i przebywającym u nas turystom. Bez Państwa wsparcia żadne starania nie mogłyby tak pięknie zamieniać się w konkretną, wymierną pomoc. 30 - lecie działalności to okazja, by podziękować naszym partnerom i współpracownikom oraz wszystkim, którzy swoją wiedzą, kompetencją, umiejętnościami, talentem, zaangażowaniem i życzliwością wspierają pracę naszej Fundacji. Dziękujemy za zaangażowanie, serce i zaufanie”.

 

Script logo
26818