• linki społecznościowe
 • Linki - OSOZ, Szpital, Pogotowie

  OSOZ

  logo szpitala

  Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

  Rozliczenie PIT z PITax.pl

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 • Wpłaty on-line
  • Slider 12
  • Slider 13
  • Slider 14
  • Slider 15
 • Sponsorzy
  • Slider 8
  • Slider 16
  • Slider 6
  • Slider 9
 • VideoPasja

  Video Pasja

Odszedł założyciel Fundacji

13 lipca 2017 roku zmarł dr n.med. Maciej Krzanowski, senator, założyciel FZŚC oraz Stowarzyszenia im. Hrabiny Gabrieli Thun na Rzecz Rozbudowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie, laureat Srebrnej Cieszynianki, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr n.med. Maciej Krzanowski

Urodził się 1 maja1930 r. w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził w Tarnowie, gdzie jego ojciec, legionista, był Dyrektorem  Komunalnej Kasy Oszczędności. W 1948 r. ukończył Gimnazjum i Liceum im. A.Mickiewicza w Tarnowie. Był drużynowym XII Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej. W latach 1948—1953 studiował w Akademii Medycznej w Krakowie. W 1953 r. na mocy nakazu pracy rozpoczął praktykę lekarską w Cieszynie, gdzie pracował do 1964 r. w  rożnych placówkach lecznictwa zamkniętego, otwartego i przemysłowego; uzyskał w tym czasie specjalizacje pierwszego i drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W latach 1955—1956 był Państwowym Inspektorem Sanitarnym, w latach 1964—1965 ordynatorem oddziału szpitalnego w Zakładach Azotowych w Tarnowie, a w latach 1966—1972 pracował naukowo w Instytucie Zootechniki (w Pracowni Biologii Stosowanej w Gumnach k. Cieszyna). W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w AM w Krakowie. Po złożeniu w 1970 r. egzaminu ECFMG, który uprawnia do odbywania stażu w szpitalach USA, pracował w latach 1972—1974 w szpitalu w New Britain (stan Connecticut), a w 1974 r. zdał egzamin FLEX upoważniający do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza w USA. Od 1975 r. do grudnia 1981 r. pełnił funkcję ordynatora w Ślaskim Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu, a pracował w nim do 1985 r. W tym okresie złożył egzaminy specjalizacyjne z kardiologii i reumatologii. Od listopada 1985 r. pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, gdzie w latach 1991 - 1996 pełnił funkcję dyrektora, Od 1987 r. kierował także Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Pogwizdowie. Od 1975 r.  prowadził poradnię kardiologiczną w Cieszynie. Od 1980 r. aktywie działał w NSZZ "Solidarność, był też członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie. W roku 1997 w podziękowaniu za działalność na rzecz zdrowia mieszkańców powiatu cieszyńskiego otrzymał Laur Srebrnej Cieszynianki. Od 1989 r. do 1991 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego sprawował mandat senatora I kadencji, reprezentując województwo bielskie. Był pierwszym senatorem w najnowszej historii Polski pochodzącym ze Śląska Cieszyńskiego. W latach 1998 - 2002 zasiadał w sejmiku śląskim. Należał także do Unii Demokratycznej i Unii Wolności.W 2005 r. przystąpił do Partii Demokratycznej . Był także prezesem i wiceprezesem Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. W 2009 roku, za wybitne zasługi w pracy naukowej oraz działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia publicznego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dr Maciej Krzanowski za główne osiągnięcia zmian w Polsce uważał wolność oraz wejście do Unii Europejskiej. – Mam na myśli wolność zarówno w kategoriach osobistych, możliwość życia według własnych zamysłów, ale też, co ważniejsze, wolność mediów. Silna czwarta władza kontroluje poziom uczciwości obywateli lepiej niż policja. Dzięki niej nie ma w Polsce „świętych krów”. I sołtys i prezydent muszą się liczyć z opinią publiczną. Nasze wejście do Unii to skok cywilizacyjny.  Równanie do lepszych pod względem poziomu technicznego (drogi, internet), ale i organizacyjnego – musieliśmy dostosować prawo do norm unijnych – przyznawał. Opublikował wiele znaczących dysertacji i artykułów naukowych. Żonaty z Wiktorią,  także lekarzem, miał troje dzieci: syna Piotra -  mgr inż. chemii, córkę Lucynę -  mgr filologii angielskiej, syna Marka - również lekarza, a także kilkoro wnucząt.

Pracował do ostatnich lat, ale przegrał z chorobą. Odszedł człowiek bezkompromisowy, wierny ideom, w które wierzył. Mocno zaangażowany w politykę, ale w tym dobrym znaczeniu  http://ww2.senat.pl/k1/senat/Senator/video/mp4/krzanowski.mp4 Do końca walczył o zdrowie innych wspierając działalność Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego.

Dziękujemy Doktorowi Krzanowskiemu za wiele lat efektywnej współpracy, za pomysły i siłę do ich realizacji

Zarząd i Rada Fundacji

 

 

 

 

 

 

Script logo
11961
Do góry