FZŚC na "Cieszyńskim Przekładańcu"

Przedstawiciele wielu organizacji z terenu Miasta Cieszyna oraz Powiatu wzięli udział w V Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który odbył się na cieszyńskim rynku w dniach 01-03 września br. Wśród nich także Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, która zaproponowała gościom edukację w zakresie: chorób układu krążenia, zaburzeń gospodarki lipidowej, cukrzycy, chorób oczu (jaskra, zaćma, AMD, DME, zespół suchego oka), chustonoszenia, porad laktacyjnych, problemów związanych z okresem ciąży i połogu. Oprócz tych porad na miejscu można było wykonać badania profilaktyczne: oznaczenie stężenia glukozy, oznaczenie profiliu lipidowego, pomiar ciśnienia tętniczego, tętna i saturacji, pomiar ciśnienie wewnątrzgałkowego, wykonanie testu Amslera (ocena czynności centralnej części siatkówki), ocenę ostrości wzroku. Ponadto każdy zainteresowany został zaopatrzony w materiały edukacyjne.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy skorzystali z naszej oferty oraz pielęgniarkom i położnym zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.

 


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ