FZŚC prozdrowotnie

"Blaski i cienie dojrzewania" - to temat konferencji i warsztatów, które odbyły się 10 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

W projekcie współfinansowanym przez Miasto Cieszyn, zorganizowanym przez nasze Stowarzyszenie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 z Oddz. Integracyjnymi w Cieszynie, Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, Fundacją Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Komendą Powiatową Policji w Cieszynie oraz Kołem Naukowym Resocjalizacji i Socjoterapii, wzięli udział uczniowie ósmych klas cieszyńskich szkół podstawowych.

Projekt został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. 

Konferencję otworzyły: Gabriela Staszkiewicz - Burmistrz Miasta Cieszyna, Prodziekan Ilona Fajfer-Kruczek z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. A także Danuta Łabaj - Dyrektor SP nr 5 oraz Olga Białoń  - Prezes Stowarzyszenia " Pomocna dłoń blisko ciebie".

Wśród zaproszonych gości byli: Z-ca Burmistrza Miasta Cieszyna  Krzysztof Kasztura, W-ce dyrektor ZPPP w Cieszynie Małgorzata Krótki, koordynator ds. profilatyki MOPS Katarzyna Macura, W-ce Prezes  Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie". Konferencję poprowadziły: Ilona Fajfer-Kruczek i Olga Białoń.

Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęli specjaliści z różnych dziedzin: dr Anna Gaweł-Mirocha - psychoterapeutka dzieci i młodzieży, Renata Matysiak - psychodietetyczka, Ilona Boruta - pedagog, psychoterapeutka uzależnień, asp. Kamil Przewieźlik - asystent Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP w Cieszynie.

Z ramienia FZŚC: położna Leokadia Gawlas-Kaczmarczyk, fizjoterapeutka Joanna Mendroch, pielęgniarz oddziałowy, specjalista pielęgniarstwa internistycznego Szymon Raszka, dietetyczka Martyna Wachtarczyk.

Podczas konferencji zostały poruszone zagadnienia dot. profilaktycznej działalności w obszarze uzależnień.

 


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ