Zebranie sprawozdawcze Fundacji 2023

W środę 22 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady i Zarządu Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Sprawozdanie przedstawione przez Prezesa Janusza Martynka zostało przyjęte przez Radę, jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium za rok 2022.

Podczas spotkania oficjalnie pożegnano długoletnią pracownicę Fundacji Helenę Harok, jej obowiązki przejęła Bogusława Baran.


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ