O fundacji

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego pracuje od 22 maja 1991 roku.

Fundacja Zdrowia Ślaska Cieszyńskiego to niezależna organizacja pożytku publicznego, która wspiera ochronę zdrowia ludności Powiatu Cieszyńskiego. Fundacja działa od 1991 roku i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000130105). Rada i Zarząd Fundacji pracują społecznie. Biuro Fundacji prowadzi jedna osoba w niepełnym wymiarze godzin (adres: ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn).

Przekazane nam darowizny finansowe i rzeczowe wspomagają wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia regionu, w szczególności Szpital Sląski w Cieszynie, istniejący od 1888 roku. Środki finansowe z budżetu państwowego nie wystarczają niestety na utrzymanie europejskich standardów diagnostyki i leczenia. Toteż zadaniem Fundacji jest stałe unowocześnianie cieszyńskiej służby zdrowia dzięki darowiznom indywidualnych sponsorów. Z tych środków zakupiono między innymi tomograf komputerowy, mobilne aparaty RTG i EKG, inkubatory, urządzenia do hemodializy, sprzęt endoskopowy, stoły, lampy i narzędzia operacyjne, fotele zabiegowe, łóżka do intensywnej terapii.

 

Serdecznie zapraszamy do przyjścia nam z pomocą! Darczyńcy mogą sami określić cel swojej darowizny i - w przypadku większej inwestycji - umieścić na miejscu tabliczkę dla jej upamiętnienia. Dla osób chcących wesprzeć Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, podajemy numery kont bankowych:

 

Wpłaty krajowe: Bank PKO BP SA     Nr. 97 1020 1390 0000 6602 0019 0280

Wpłaty z zagranicy:
BIC/SWIFT: POLUPLPR      IBAN: PL37811300072001003812130002
(Bank Spółdzielczy w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 4, 43-400Cieszyn)

 


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ