Wpłaty na konto

Konta bankowe:
 
PKO Bank Polski O/Cieszyn
97 1020 1390 0000 6602 0019 0280

Bank Spółdzielczy O/Cieszyn
64 8113 0007 2001 0038 1213 0001

Wpłaty z zagranicy:

BIC/SWIFT: POLUPLPR

IBAN: Pl37811300072001003812130002

Bank Spółdzielczy w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 4, 43-400 Cieszyn


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ