Dziękujemy Darczyńcom

1. ZSEG "Macierzy Ziemi Cieszyńskiej", Pl.Londzina 3, Cieszyn

2. Przedszkole Nr 8, ul. Bolesława Chrobrego 1, Cieszyn

3. Urząd Miejski, Rynek 1, Cieszyn

4.Straż Miejska, ul. Limanowskiego 7, Cieszyn

5. Starostwo Powiatowe, ul. Bobrecka 29, Cieszyn

6. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Bielska, Cieszyn

7. ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, Cieszyn

8. PPG POLIFARB S.A., ul. Chemików 16, Cieszyn

9. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Słowicza 59, Cieszyn

10. Zakład Budynków Miejskich, ul. Liburnia 2A, Cieszyn

11. CELMA "INDUKTA" SA, ul. 3 Maja 19, Cieszyn

12. Fabryka Automatyki Chłodniczej "FACH", ul. Stawowa 50, Cieszyn

13. ELEKTROMETAL SP.A., ul. Stawowa 71, Cieszyn

14. ING Bank Śląski, Cieszyn

15. SAT LAKMA, ul. Frysztacka 173, Cieszyn

16. PPW LAKMA S.A., ul. Frysztacka 173, Cieszyn

17. LAKMA STREFA, ul. Gajowa 7, Warszowice

18. "SPOŁEM" PSS - KONSUM ROBOTNICZY, Rynek 17, Cieszyn

19. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, ul. Myśliwska 10, Ustroń

20. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń

21. Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych, Rynek 1, Ustroń

22. Urząd Miasta Ustroń, Rynek 1, Ustroń

23. Przedszkole Nr 4, Ul. Wiśniowa 13, Ustroń

24. Przedszkole Nr 7, ul. Gałczyńskiego 16, Ustroń

25. Przedszkole Nr 1, ul. Partyzantów 9, Ustroń

26. Przedszkole Nr 2, u. Strażacka 1, Ustroń

27. Szkoła Podstawowa, ul. Polańska 25, Ustroń

28. Urząd Miejski, Rynek 4, Strumień

29. Przedszkole im.M.Konopnickiej, Strumień

30. Zespół Szkolno - Przedszkolny, Zabłocie

31. Zespół Szkół, Pruchna

32. Przedszkole, Zbytków

33. Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, Goleszów

34. Zakłady Kuźnicze, ul. Górecka, Skoczów

35. Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Transkom", Skoczów

36. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, im. Wł.Reymonta, u. Reymonta 2, Wisła

37. P. Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Wisła-Czarne, ul. Czarne 6

38. Kopalnia Surowców Skalnych SP. A. ul. Gahura 43, Wisła

39. Teksid Iron Poland, ul. Ciężarowa 49, Skoczów

 

 DARY SERCA 2016 r.

Październik - 500,00 zł na videoduodenoskop - DIEHL METERING SP. Z O.O. BAŻANOWICE

Październik - 1 000,00 zł na videoduodenoskop - LAKMA Strefa Sp. z o.o. Warszowice

Październik - 1 000,00 zł na videoduodenosko - MOTO-SZLIFIERNIA M.P.J.J. Kaleta Sp. cywilna Brzezówka

Wrzesień - 10 000,00 zł dla Stacji Dializ na sztuczną nerkę - Serdecznie dziękujemy Firmie Texid Iron Poland ze Skoczowa

23.08 - 300,00 zł dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

05.08 - 300,00 zł - wsparcie Stacji Dializ

13.07 - 80,00 zł dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ

21.06 - 2 000,00 zł dla Stacji Dializ wraz z podziękowaniem za opiekę

08.06 - 50,00 zł, kwiaty dla Bernarda

Czerwiec - 520,00 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy spełnili ostatnią wolę ś.p. Bernarda Andrzejewskiego i zamiast wiązanek pogrzebowych wpłacili datki do skarbonki FZŚC.

01.06 - 100,00 zł - datek zgodnie z wolą B.Andrzejewskiego

30.05 - 1 000,00 zł - dla Oddziału Neurologicznego w podziękowaniu za troskliwą opiekę nad Matką

19.05 - 700,00 zł dla Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

19.05 - 750,00 zł darowizna dla Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ

16.05 - 250,00 zł darowizna na cele statutowe

13.05 - 300,00 zł wsparcie Stacji Dializ

11.05 - 300,00 zł na cele statutowe

24.04 - 500,00 zł dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego za wspaniałą opiekę

17.04 - 400,00 zł darowizna na cele statutowe

06.04 - 200,00 zł dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

21.03 - 50,00 zł na cele statutowe

15.02 - 300,00 zł wsparcie dla Stacji Dializ

27.01 - 300,00 zł dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w podziękowaniu za opiekę

22.01 - 30,00 zł na cele statutowe

 

DARY SERCA 2015 r.

23.12 - 15 000,00 zł dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego na zakup łóżek

09.12 - 200,00 zł na Konkurs Plastyczny

04.12 - 100,00 zł dla Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci

27.11 - 100,00 zł wsparcie Stacji Dializ

13.11 - 100,00 zł darowizna

13.11 - 200,00 zł darowizna dla Oddziału Geriatrycznego

12.11 - 100,00 zł darowizna

30.10 - 40 000,00 zł na modernizację gabinetu zabiegowego Oddziału Otolaryngologicznego

19.10 - 200,00 zł dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

24.09 - 100,00 zł wsparcie Stacji Diaiz

08.09 - 1 000,00 zł dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

27.08 - 100,00 zł wsparcie Stacji Dializ

14.08 - 200,00 zł dla Oddziału Urologicznego

24.06 - 100,00 zł wsparcie Stacji Dializ

27.05 - 100,00 zł wsparcie Stacji Dializ

20.05 - 200,00 zł darowizna dla Oddziału Neurologicznego

06.05 - 500,00 zł Bank Spółdzielczy w Skoczowie, wpłata celowa na USG do badań onkologicznych

23.04 - 4 000,00 zł na zakup aparatu do fizykoterapii dla Oddziału Geriatrycznego

22.04 - 1 500,00 zł dla Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ

02.04 - 100,00 zł wsparcie Stacji Dializ

04.03 - 100,00 zł wsparcie Stacji Dializ

01.03 - 50,00 zł od wdzięcznej pacjentki

27.01 - 100,00 zł dla Stacji Dializ

26.01 - 100,00 zł dla Stacji Dializ

15.01 - 50,00 zł na sztuczną nerkę


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ