VII Kadencja Fundacji

Rok 2017

Przychody Fundacji w 2017:
209 529,14 zł

W roku 2017 na sprzęt medyczny Fundacja wydała:


133 257,14 zł
dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

w tym dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego:
16 030,00 zł

Rok 2016

Przychody Fundacji w 2016:
205 013,81 zł

W roku 2016 na sprzęt medyczny Fundacja wydała:


147 078,43 zł
dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

w tym dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego:
13 660 zł


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ