VIII Kadencja Fundacji

2021 rok

Przychody Fundacji w 2021: 228 604,52 zł

W tym 142 238,87 zł z tyt. 1% oraz inne wpłaty o wysokości 86 365,65 zł. Na działalność statutową przeznaczono ogółem 176 090,11 zł.

158 077,65 zł dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie 

15 000,00 zł dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

 3 012,47 zł dla Jasia i Klaudii

2023 rok

Przychody Fundacji w 2023 r:                                                      175 234,63 zł

w tym:                                                                                      z tyt. 1,5% - 111 661,47 zł                                                      darowizny - 63 582,16 zł                                                        pozostałe przychody - 1 383,69 zł

koszty na działalność statutową - 140 517,69 zł, w tym zakupy dla Szpitala Ślaskiego w Cieszynie i CPR

 

2020 rok

Przychody Fundacji w 2020:
584 243,72 zł

W tym 121 527,58 zł pochodzi od wpłacających z tytułu 1%, w tym także Akcja POMAGAM COVID 19 – 74 310,00 zł

 

W roku 2020 na sprzęt medyczny Fundacja wydała:

465 533,52 zł
dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

 

103 500,00 
dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

 

26 445,00 zł
dla Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie

 

9 298,80 zł
dla Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Skoczowie

 

1 708,43 zł
dla Klaudii i Jasia

2022 rok

Przychody Fundacji w 2022 r:                                                      189 483,34 zł

w tym:                                                                                      z tyt. 1% - 123 215,34 zł 

przekazano dla: Szpital Śląski w Cieszynie -81 148,03 zł

dla: CPR - 20 000,00 zł

dla: Klaudia i Jaś - 1 998,70 zł

dla: Mariusz - 13 272,00 zł                                                                                                      


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ